När en faktura bokförs kan den ej ändras i Fortnox.

Det går att bocka av "Aktivera automatisk bokföring för faktura" men då måste bokföringen göras manuellt genom att man synkar ordern efter att man godkänt den i WooCommerce