Artikelnummer eller SKU är den unika identifieraren mellan WooCommoerce och Fortnox. Att de finns unika nummer artikelnummer på dina artiklar är ett grundkrav för att Fortnox ska veta vilka artiklar som finns med på dina kunders ordrar samt att hålla ordning på ditt lager.

OBS! Fortnox tillåter endast tecken a-z och 0-9 samt - (bindestreck) och _ (understreck) som artikelnummer.


Inställningar i Integrationen


Automatically synchronies products: Synkroniserar automatiskt produktdata till Fortnox när du sparar eller uppdaterar produkten i WooCommerce 

Synchronise master products: Produkter som har variationer kallas produktposten för Master Product, till skillnad från en enkel produkt så blir Master Product en visningssida där kunden väljer en variation.
 
Do not synchronise product variations: Synkroniserar inte dina produktvariationer till Fortnox.

Automatically generate a SKU for products with missing SKU. Skapar SKU automatiskt vid synkronisering


Inställningar för Enkel produktInställningar för variable produktStäll in automatiska SKU:er
Om du inte behöver korrekta SKU:er i flödet kan du ställa in så att pluginet automatiskt skapar slumpässiga SKU:er som uppfyller Fortnox kriterier. Detta gör du genom att fylla i följande checkbox under General: