Detta kan bero på:

  1. Ordern innehåller en produkt som ej har synkroniserats till Fortnox.

  2. En redan synkroniserad produkt har duplicerats för att skapa ny produkt. Detta medför att den nya produkten ses som redan synkad till Fortnox vilket medför problem vid synkning.

Lösning

  1. Klicka på den blå bocken under Fortnox kolumnen i produktlistningen.

  2. Produkten får då statusen osynkroniserad. Synkronisera produkten igen.