Detta fel kan uppstå av två olika anledningar

  1. Du har inte skapat en integrationsnyckel hos Fortnox. Skapa en här.

  2. Du har inte angett den under Inställningar->WooCommerce Fortnox Integration->Allmänna inställningar

  3. Fler integrationsnycklar skapats och den accesstoken(nyckel till fortnox), som sparats i er databas, är inaktiv.

Lösning

  1. Under Inställningar -> WooCommerce Fortnox Integration -> Manuella funktioner klicka på Radera accesstoken

  2. När denna har tagits bort gör en ny integrationsnyckel hos Fortnox. Se här.

  3. Lägg in din nya API-nyckel från Fortnox under allmänna inställningar 
  4. Därefter synkronisera igen.